Dodany: 2011-08-22 09:55:28
images/200px-Emblem-person-red.svg.pngeee4b.png Prowadzenie działalności gospodarczej obliguje każdego podatnika do opłacania podatku od osób prawnych CIT. Pomimo, iż większość obowiązków jest bardzo podobna do tych, które muszą wypełniać osoby fizyczne płacąc PIT to występujące różnice sprawiają, iż znacznie łatwiej jest go odróżnić.

Dodany: 2011-08-22 09:38:31
images/200px-Emblem-person-yellow.svg.png9ef3e.png Jednym z typów podatku, w którym pomocą może służyć biuro rachunkowe ursus jest podatek od dochodów osób fizycznych. Jest to podatek bezpośredni, płacony od wszelkiego typu dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Dodany: 2011-08-22 09:35:20
images/309px-Books-aj.svg_aj_ashton_01c.svg.pngcc3bf.png Obowiązek płacenia podatków spoczywa na każdym obywatelu zamieszkującym dane terytorium. Będzie więc obowiązywał zarówno obywateli polskich jak również cudzoziemców zamieszkujących na terenie Rzeczypospolitej.

Dodany: 2011-08-22 09:27:25
images/309px-Books-aj.svg_aj_ashton_01b.svg.png74ec5.png Obowiązkiem każdego polskiego obywatela bez znaczenia czy prowadzi on firmę czy jest „zwykłym” podatnikiem spoczywa obowiązek płacenia podatków, w których rozliczeniach pomóc może biuro rachunkowe ursus.

Dodany: 2011-08-22 09:12:01
images/600px-Light_green_check.svg.png527e4.png Sporządzanie analiz finansowych przez spółki prawa handlowego to wymóg prawa spółek handlowych, zobowiązanych do przestrzegania KSH. W wielu przypadkach są to bowiem firmy notowane na Warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.