Dodany: 2011-08-22 12:44:37
 

Czym jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodówJedną z metod rozliczeń przychodów i rozchodów, z których może skorzystać każdy przedsiębiorca jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Dzięki temu rozwiązaniu usługi księgowość pozwalają na szybką identyfikację poszczególnych źródeł finansowania działalności poprzez zestawienie w formie tabelarycznej niezbędnych elementów sprzedażowych przedsiębiorstwa, których odnalezienie będzie jeszcze łatwiejsze.

 

Oczywiście, aby usługi księgowość mogły być prowadzone w tej formie przedsiębiorstwo musi osiągać odpowiednie przychody w skali roku. Przekroczenie określonej przez prawo granicy przychodu będzie powodowało, że firma musi przejść na inną formę opodatkowania działalności a więc mówiąc krótko stać się płatnikiem podatku od towarów i usług, zwanego potocznie VAT-em.

 

W tym przypadku usługi księgowość będą musiały zmienić sposób dokonywania rozliczeń na rzecz takiego podmiotu. Z tego też względu tak ważne jest to, aby przedsiębiorca starał się przewidzieć jakie będą jego przychody. Ułatwieniem jest to, iż przekroczenie określonego progu dochodów nie będzie powodować przykrych konsekwencji..

Nick: