Dodany: 2011-08-22 12:40:53
 

Czym są rozliczenia roczneProwadzenie firmy to nie tylko wyzwania dla ich założycieli gdy chodzi o sprawy urzędowe. to również bardzo duża ilość formalności, jakie na przyszłego przedsiębiorcę będą czekać w chwili rozpoczęcia działalności.

 

Mowa tutaj przede wszystkim o różnego typu rozliczeniach dotyczących zatrudnianej kadry pracowniczej a więc zarówno obsługa księgowa czy ZUS. W każdym z tych przypadków usługi księgowość, jakie będzie na rzecz przedsiębiorstwa wykonywać biuro rachunkowe będą obejmować również rozliczenia kwartalne, półroczne oraz roczne. W przypadku tych ostatnich usługi księgowość nie będą ograniczać się tylko i wyłącznie do zestawienia przychodów i wydatków.

 

Będą również zawierać szczegółowe dane na temat majątku przedsiębiorstwa zestawione w odpowiedniej formie, tak aby odszukanie określonych danych nie stało się problematyczne. W nich to właśnie usługi księgowość zawierać będą pasywa oraz aktywa, zestawienia zysków i strat z poszczególnych kwartałów jak również skonsolidowany raport roczny. Jest on szczególnie istotny w przypadku przedsiębiorstw dużych, między innymi spółek kapitałowych..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym są rozliczenia roczne
Nick: