Dodany: 2011-08-22 12:37:34
 

Czym są bilansePoprzez usługi księgowość każda firma podpisująca umowę z biurem rachunkowym zyskuje pewność, iż żadne dane nie zostaną pominięte w prowadzonych przez nie bilansach. A takie sytuacje w przypadku samodzielnego prowadzenia księgowości małej firmy się zdarzały.

 

W odróżnieniu jednak od pozostałej usługi księgowość bilanse to okresowe zestawienie przychodów i wydatków z rozbiciem na poszczególne okresy rozliczeniowe. Najczęściej więc będą to rozliczenia miesięczne, kwartalne, półroczne jak również roczne, zawierające wszystkie składniki przedsiębiorstwa ukazane w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne pasywa i aktywa.

 

Dzięki takiemu podziałowi usługi księgowość są wykonane w sposób prawidłowy i nie powodujący niezgodności ze stanem faktycznym. Niejednokrotnie więc bilans będzie uwzględniony w raportach finansowych przedsiębiorstwa. i to zarówno małych firm jak i spółek kapitałowych, dzięki którym ich inwestorzy będą mogli dowiedzieć się jaka jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa w poszczególnych okresach rozliczeniowych..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym są bilanse
Nick: